Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

POMOZTE ROMSKÝM STUDENTŮM K ÚSPĚCHU

Díky Vašim příspěvkům můžeme pokračovat v podporování studentů Vzdělávacího programu Gendalos, kteří nemají dostatek prostředků na náklady spojené se vzděláním. Se studenty spolupracujeme dlouhodobě a finanční podporou jim zajišťujeme „rovný start“ s ostatními spolužáky.


Vyberte si způsob podpory:

Prostřednictvím on-line formuláře Darujme.cz:

Dárcovskou SMS:

Podpořte stipendijní fond GENDALOS dárcovskou SMS!
Pošlete SMS v znění:

“DMS GENDALOS 30“
“DMS GENDALOS 60“
“DMS GENDALOS 90“

(tj. DMS mezera GENDALOS mezera ČÁSTKA) na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30,60 nebo 90 Kč, Gendalos obdrží 29,59 nebo 89 Kč.

Prostřednictvím účtu programu Gendalos:

Svůj dar můžete poslat na transparentní účet 6500413001/5500


Chcete nás podpořit jinak nebo se na něco zeptat?
Kontaktujte vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos Anežku Šintákovou:
Email: anezka.sintakova@iqrs.cz
Tel: 608 539 323

CO PODPOŘÍTE?

 • Zvyšujeme počet romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • Podporujeme osobnostní rozvoj, vzdělávací úspěchy a pracovní uplatnění mladé romské generace
 • Rozvíjíme vlastní stipendijní fond na podporu vzdělávacích úspěchů romské mládeže
 • Vytváříme příležitosti pro společenské i občanské uplatnění a zážitky úspěchů mladých Romů
 • Rozvíjíme zájem o čtení
 • Do zodpovědnosti a zájmu o vzdělání vtahujeme i romské rodiče
 • Šíříme inspirativní a povzbuzující příběhy proaktivních Romů

NAŠE VÝSLEDKY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018:

 • Pracovali jsme s celkem 68 studenty na podpoře vzdělávacích a rozvojových aktivit
 • Při výběru SŠ jsme podpořili 15 žáků, všichni nastoupili na SŠ
 • 14 studentů studovalo v prvním ročníku SŠ, 13 z nich nadále studuje
 • Úspěšnost při průchodu do dalších ročníků byla 79 %
 • Do spolupráce jsme vtáhli celkem 32 zapojených rodičů a 28 pedagogů
 • Ze Stipendijního fondu podpořeno 32 studentů, rozděleno 104 251 Kč
 • Celková úspěšnost, tj. naplnění cíle spolupráce, ke kterému se finanční podpora vztahuje, byla 82 %
 • Příběhy našich studentů